Tác động của quy định pháp luật mới đến thị trường bất động sản năm 2018

Những quy định mới về cải cách thủ tục hành chính, quy định phạt chủ đầu tư chậm tiến độ cùng những chính sách ưu đãi khi đầu tư nhà xã hội sẽ giúp thị trường bất động sản năm nay chuyển biến theo hướng lành mạnh hơn khi vá được nhiều lỗ hổng, tạo thuận lợi cho cả nhà đầu tư và người mua.

Tác động của quy định pháp luật mới đến thị trường bất động sản năm 2018
Tác động của quy định pháp luật mới đến thị trường bất động sản năm 2018

Chủ đầu tư chậm tiến độ sẽ bị phạt như thế nào?

Nghị định 139/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 15/1/2018, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.

  • Đối với hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng: phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị; phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng từ 20 – 30 triệu đồng.
  • Đối với vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng; phạt tiền từ 70 – 80 triệu đồng đối với hành vi bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
  • Đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản: phạt tiền từ 250 – 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Triển khai dự án chậm tiến độ đã được phê duyệt;

+ Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định;

+ Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản;

Đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản khi huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết: Phạt tiền từ 270 – 300 triệu đồng

Ưu đãi đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội

Theo Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng vừa ban hành, đối với nhà ở xã hội sẽ được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 4,8%/năm (0,4%/tháng). Cụ thể như sau:

 Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Như vậy, những đối tượng đáp ứng được điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật nhà ở 2014 sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.

Còn trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội hiện hành.

Trong trường hợp, chủ đầu tư dự án được vay vốn ưu đãi khi xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được vay với thời hạn tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm, trường hợp có nhu cầu vay dưới 15 năm thì được thỏa thuận với ngân hàng thời hạn cho vay thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu.